Celem Pogotowia Opiekuńczego jest działanie na rzecz dziecka i rodziny.

Służy dzieciom wymagającym zapewnienia doraźnej oraz całodobowej opieki. Zapewnia stabilność emocjonalną i rozwój intelektualny.

Wspiera rodziny w procesie wychowania i edukacji dzieci. Pogotowie Opiekuńcze to placówka dla dzieci i młodzieży, w wieku od 3 do 18 lat.

 

W Pogotowiu Opiekuńczym , które służy jako centrum pomocy dzieciom, wsparcia na rzecz rodziny oraz edukacji dziecięcej:

  • Dzieci są pod stałą opieką wyspecjalizowanej i odpowiedzialnej kadry opiekuńczo-wychowawczej i pedagogicznej.
  • Zapewniamy dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.
  • Stwarzamy warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
  • Sprawujemy opiekę nad dziećmi, których rodzice pracują w systemie zmianowym.
  • Dzieci mogą korzystać z pomocy pedagoga i pomocy psychologicznej.
  • Rodziny mają do dyspozycji wsparcie wykwalifikowanego pracownika socjalnego, jak również pomoc psychologa.

Pogotowie Opiekuńcze zapewnia całodobowe wyżywienie i bieżącą, pełną obsługę logistyczną. Posiada nadzór opieki medycznej.

Dzieci mają zapewnioną pomoc dydaktyczną i zajęcia edukacyjne, uczestniczą w grach, zabawach i imprezach okolicznościowych. Mają możliwość uczestniczyć w wyjazdach wycieczkach i w ciekawych akcjach. Do dyspozycji dzieci w placówce jest sala gimnastyczna i siłownia. Na działce przyległej do budynku znajdują się: sad, ogród, boiska sportowe (siatkówka, piłka nożna) i place zabaw.

Podopieczni naszej placówki biorą udział w projekcie obejmującym wiele interesujących imprez kulturalnych i warsztatów zajęciowych

 

Więcej informacji na stronie: http://www.po.net-line.pl/

 

 

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2015, godz. 10:15 - Justyna Tarkowska