Pogranicza nauki

Protonauka-Paranauka-Pseudonauka
Organizatorzy Konfrencji
 • Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II oraz
 • Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego


Komitet Programowy
 • ks. prof. dr hab. Zygmunt Hajduk (KUL, Lublin)
 • prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski (UZ, Zielona Góra)
 • dr hab. Anna Latawiec, prof. UKSW (UKSW, Warszawa)
 • ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. PAT (PAT, Kraków)
 • prof. dr hab. Wojciech Sady (UMCS, Lublin)
 • dr hab. Paweł Zeidler, prof. UAM (UAM, Poznań)
 • dr hab. Józef Zon, prof. KUL (KUL, Lublin)


Komitet Organizacyjny
 • Pracownicy Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • dr hab. Józef Zon, prof. KUL


Sekretariat Konferencji
 • dr Andrzej Zykubek


Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2007, godz. 10:38 - Andrzej Zykubek