Pogranicza nauki

Protonauka-Paranauka-Pseudonauka


Program Konferencji


15 listopada (czwartek)

9.00-10.45

 • Otwarcie konferencji, prof. dr hab. Józef Fert, prorektor KUL
 • Empiryzm logiczny a kryteria naukowości we współczesnej fizyce teoretycznej, abp. prof. dr hab. Józef M. Życiński
 • Czwarty wymiar w sztuce, literaturze, nauce i paranauce, prof. dr hab. Łukasz Turski
 • Teorie skłonności jako ontologia i protonauka, prof. dr hab. Teresa Grabińska
 • Dyskusja i przerwa

11.15-12.45

 • Human linearity virus i p-nauka, prof. dr hab. Włodzimierz Klonowski [Klonowski_Wlodzimierz.pdf]
 • Falsyfikowalność jako kryterium demarkacji, dr Piotr Leśniak [Lasniak_Piotr.pdf]
 • Ewolucyjność kryterium demarkacji, prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski
 • Status metodologiczno-epistemologiczny koncepcji inteligentnego projektu, prof. dr hab. Anna Lemańska
 • Dyskusja i przerwa

14.00-15.30

 • Józefa Bocheńskiego spojrzenie na zabobony, ks. prof. dr hab. Mieczysław Lubański
 • Między proto- i paranauką. Wokół koncepcji ontologii Bolesława Gaweckiego, mgr Maciej Dombrowski
 • Jak nauka może przekształcać się w pseudonaukę? dr Paweł Polak
 • Reakcja uczonych na konflikt między teorią a eksperymentem testem wiarygodności (pseudo)nauki, ks. dr Jarosław Kukowski
 • Dyskusja i przerwa

16.00-18.15

 • Pojęcie pramodelu w naukach empirycznych, prof. dr hab. Mirosław Zabierowski
 • Przeszłość i perspektywy protofizyki, dr Jan Czerniawski [Czerniawski_Jan.pdf]
 • Koncepcje protofizyczne Isaaca Newtona, dr Janusz Sytnik-Czetwertyński
 • O metodologii badań zjawisk parapsychicznych, czyli czego nauka może się nauczyć od paranauki? dr Michał Urbański [Urbanski_Michal.pdf]
 • Zamki na piasku: psychologiczne determinanty sukcesu i trwałości pseudonauki, dr Tomasz Witkowski [Witkowski_Tomasz.pdf]
 • Kryteria demarkacji między nauką, para- i pseudonauką na przykładzie kontrowersji wokół bioplazmy, dr hab. Marian Wnuk, prof. KUL, dr hab. Józef Zon, prof. KUL [Zon_Wnuk.pdf]
 • Dyskusja i przerwa
19.15
 • Uroczysta kolacja oraz zebranie Sekcji FPiNP Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

16 listopada (piątek)

9.00-10.10

 • Od protonauki do pseudonauki: przypadek astrologii, prof. dr hab. Barbara Tuchańska
 • Przedmiot fizyki i przedmiot wiary są różne. Czym jest fizyka?, prof. dr hab. Jerzy Warczewski [Warczewski_Jerzy.pdf]
 • Fizyka a fizyko teologia. Współczesne problemy, ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. PAT [Maczka_Janusz.pdf]
 • Czy świat jest obliczalny? O historycznej składowej nauk przyrodniczych, dr Kajetan Młynarski
 • Dyskusja i przerwa

10.30-11.50

 • Goethe i Ostwald. „Die Farbenlehre" w interpretacjach artysty i uczonego, prof. dr hab. Danuta Sobczyńska [Sobczynska_Danuta.pdf]
 • Czy alchemia była protochemią? Studium metodologiczno-historyczne, prof. dr hab. Paweł Zeidler
 • O pewnej różnicy między „O zjawiskach natury" Seneki Młodszego a „Rozmowami i dowodzeniami matematycznymi" Galileusza, prof. dr hab. Wojciech Sady
 • Dyskusja i przerwa

12.20-13.40

 • Alchemia Newtona i imaginatywne podłoże nowożytnej nauki, mgr Marek Woszczek
 • Znaczenie techniki w protonaukowej fazie rozwoju dyscyplin przyrodniczych, dr Jacek Rodzeń [Rodzen_Jacek.pdf]
 • Ochrona klimatu. Tworzenie nowego paradygmatu w naukach ekologicznych, ks. dr Stanisław Jaromi [Jaromi_Stanislaw.pdf]
 • Dyskusja i przerwa

15.00-16.20

 • Medycyna chińska - od paranauki do nauki, prof. dr hab. Michał Tempczyk
 • Paramedycyna a postulaty evidence-based medicine, dr Tomasz Rzepiński [Rzepinski_Tomasz.pdf]
 • Czym jest choroba? Problemy definiowania pojęcia choroby we współczesnej filozofii medycyny, dr Jarosław Sak [Sak_Jaroslaw.pdf]
 • Nauka instytucjonalna na usługach pseudonauki. Studium na przykładzie odkrycia przyczyn cholery, dr hab. Paweł Kawalec [Kawalec_Pawel.pdf]
 • Dyskusja i przerwa

17.00-18.00

 • Od rasologii do rasizmu, dr Robert Piotrowski
 • Opętanie przez Szatana czy zaburzenia dysocjacyjne? Historyczno-metodologiczna analiza stosunku psychiatrii do problemu opętań, dr Piotr Bylica
 • Szaleństwo i metoda: Spór o naukowy obraz psychiatrii, dr Andrzej Kapusta [Kapusta_Andrzej.pdf]
 • Zakończenie


Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2007, godz. 18:26 - Andrzej Zykubek