.:: Pogranicza nauki: Protonauka-Paranauka-Pseudonauka ::.


Tytuły referatów, które zostały zakwalifikowane do wygłoszenia na Konferencji Pogranicza nauki. Protonauka-Paranauka-Pseudonauka:


 • Piotr Bylica - Opętanie przez Szatana czy zaburzenia dysocjacyjne? Historyczno-metodologiczna analiza stosunku psychiatrii do problemu opętań
 • Jan Czerniawski - Przeszłość i perspektywy protofizyki
 • Maciej Dombrowski - Między proto- i paranauką. Wokół koncepcji ontologii Bolesława Gaweckiego
 • Teresa Grabińska - Skłonności Poppera - pseudonauka czy protonauka?
 • Stanisław Jaromi - Ochrona klimatu Tworzenie nowego paradygmatu w naukach przyrodniczych
 • Kazimierz Jodkowski - Ewolucyjność kryterium demarkacji
 • Andrzej Kapusta - Szaleństwo i metoda: Spór o naukowy obraz psychiatrii
 • Paweł Kawalec - Nauka instytucjonalna na usługach pseudonauki Studium na przykładzie odkrycia przyczyn cholery
 • Włodzimierz Klonowski - Human Linearity Virus i p-nauka
 • Jarosław Kukowski - Reakcja uczonych na konflikt między teorią a eksperymentem testem wiarygodności (pseudo)nauki
 • Anna Lemańska - Status metodologiczno-epistemologiczny koncepcji inteligentnego projektu
 • Piotr Leśniak - Falsyfikowalność jako kryterium demarkacji
 • Mieczysław Lubański - Józefa Bocheńskiego spojrzenie na zabobony
 • Janusz Mączka, Jerzy Warczewski - Czy istnieje dziś fizyko teologia?
 • Kajetan Młynarski - Czy świat jest obliczalny? O historycznej składowej nauk przyrodniczych
 • Robert Piotrowski - Od wiedzy o rasach do rasizmu
 • Paweł Polak - Jak nauka może przekształcać się w pseudonaukę?
 • Jacek Rodzeń - Znaczenie techniki w protonaukowej fazie rozwoju dyscyplin przyrodniczych
 • Tomasz Rzepiński - Paramedycyna a postulaty evidence-based medicine
 • Wojciech Sady - O pewnej różnicy między O zjawiskach natury Seneki Młodszego a Rozmowami i dowodzeniami matematycznymi Galileusza
 • Jarosław Sak - Czym jest choroba? Problemy definiowania pojęcia choroby we współczesnej filozofii medycyny
 • Danuta Sobczyńska - Goethe i Ostwald. Die Farbenlehre w interpretacjach artysty i uczonego
 • Leszek M. Sokołowski - Wieloświat: tylko zmiana paradygmatu, czy już paranauka?
 • Janusz Sytnik-Czetwertyński - Koncepcje protofizyczne Isaaca Newtona
 • Michał Tempczyk - Medycyna chińska - od paranauki do nauki
 • Barbara Tuchańska - Od protonauki do pseudonauki: przypadek astrologii
 • Łukasz A. Turski - Czwarty Wymiar w Sztuce, Literaturze, Nauce i Paranuce
 • Michał K. Urbański - O metodologii badań zjawisk parapsychicznych czyli czego nauka może się nauczyć od paranauki?
 • Piotr Warych - Protonauka i technika w dawnych Chinach
 • Marian Wnuk, Józef Zon - Kryteria demarkacji między nauką, para- i pseudonauką na przykładzie kontrowersji wokół bioplazmy
 • Marek Woszczek - Alchemia Newtona i imaginatywne podłoże nowożytnej nauki
 • Mirosław Zabierowski - Pojęcie pramodelu w naukach empirycznych
 • Paweł Zeidler - Czy alchemia była protochemią? Studium metodologiczno-historyczne
 • Abp Józef Życiński - Empiryzm logiczny a kryteria naukowości we współczesnej fizyce teoretycznej

Zakwalifikowane streszczenia referatów [pogranicza_nauki_streszczenia.pdf pogranicza_nauki_streszczenia.pdf].

Zestawienie tytułów w kolejności alfabetycznej wg nazwisk autorów.
Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2007, godz. 22:11 - Andrzej Zykubek