Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

http://www.narkomania.gov.pl

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

http://www.parpa.pl/

 

Stowarzyszenie Natanaelum Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii

http://natanaelum.pl/

 

Strona projektu Więzi społeczne zamiast więzień - wsparcie pozytywnej readaptacji osób wykluczonych społecznie z powodu konfliktu z prawem

http://www.psychoprofilaktyka.pl/

 

Strona projektu PI Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne

http://narzedziawspolpracy.pl/

 

 

Strona projektu PI Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim

http://modelwspolpracy.lublin.pl/

Autor: Weronika Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2012, godz. 14:08 - Weronika Augustynowicz