22 maja 2015 r. Politechnika Lubelska i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II podpisały porozumienie o współpracy dotyczące wspólnych prac naukowo-badawczych

w zakresie opracowywania materiałów nowej generacji oraz analizy ich właściwości. Na jego mocy możliwa jest m.in. współpraca pracowników naukowych obu Stron, korzystanie z aparatury naukowej będącej w ich dyspozycji, oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na pokrycie kosztów realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Autor: Emil Zięba
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2015, godz. 08:50 - Emil Zięba