psouuwtarnowie 

   „Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym” (art. 4 Statutu)

 

PSOUU Koło w Tarnowie jest organizacją pożytku publicznego założoną i prowadzoną przez rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie. Działalność w Tarnowie prowadzi od 1974 roku. Obejmuje opieką dzieci już od urodzenia, młodzież i dorosłych m.in. z Autyzmem, Dziecięcym Porażeniem Mózgowym, Zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wsparcie otrzymują także ich rodziny.

Jest liderem wśród organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych w regionie tarnowskim. Obecnie wsparciem objętych jest ponad 80 dzieci i 50 osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, którzy korzystają z kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji, terapii, edukacji, przygotowania do pracy, opieki mieszkaniowej, rekreacji, wspierania w samodzielności. Zatrudnia 50 osób m.in. specjalistów z dziedziny psychologii, logopedii, fizjoterapii, oligofrenopedagogiki, terapii zajęciowej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, edukacji wczesnoszkolnej. Wykwalifikowany zespół ciągle doskonalący swoje umiejętności gwarantuje wysoki poziom rehabilitacji i opieki oparty o nowoczesne metody i z wykorzystanie specjalistycznego sprzętu.

Działalność PSOUU Koło w Tarnowie to szansa na lepsze i bardziej samodzielne życie dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych z całego regionu tarnowskiego.

 

Więcej informacji na stronie: www.psouutarnow.org

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2015, godz. 08:56 - Justyna Tarkowska