Zapraszamy do udziału w zajęciach prowadzonych w ramach projektu  Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL. Zachęcamy do zwrócenia uwagi na ponadprogramowe, bezpłatne zajęcia specjalistyczne dla studentów kierunku prawo, przygotowujące ich do egzaminów na aplikacje prawnicze, zajęcia dla studentów kierunku European Studies, jak również ofertę bezpłatnych staży zagranicznych dla doktorantów i młodych doktorów oraz specjalistycznych kursów języka angielskiego dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału.

Ze szczegółami oferty można się zapoznać na stronie projektu: http://www.najlepszepraktyki.eu/ Tam także można znaleźć informacje o rekrutacji na poszczegolne zajęcia, staże i kursy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2013, godz. 18:24 - Marta Ordon