Zajęcia będą dotyczyły gimnastyki narządów mowy (np. języka, warg, żuchwy), których sprawność decyduje o starannej i wyraźnej wymowie. Ćwiczenia zostaną przeprowadzone w formie zabawy, podczas której dominował będzie ruch w obrębie całego ciała z połączeniem gimnastyki... buzi i języka! Zapraszamy!

  • autorzy: dr Danuta Grzesiak-Witek, dr Paweł Witek
  • data: 23 maja 2013
  • godzina rozpoczęcia zajęć: 17.00