Czy poniższe zdanie jest skonstruowane poprawnie: ALP to fundacja powołana w 2005 r. dla edukacji dzieci i młodzieży oraz promocji multimediów w edukacji.

 

 

Według Uniwersalnego słownika języka polskiego pod red. S. Dubisza przyimek dla wraz z użytym po nim rzeczownikiem może komunikować cel czynności, o której mowa w zdaniu, np. Sprowadziła najlepszych lekarzy dla ratowania syna. Tę samą funkcję pełni przyimek w zdaniu ALP to fundacja powołana w 2005 r. dla edukacji (w celu edukacji) dzieci i młodzieży oraz promocji multimediów w edukacji.

Jednak Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich Stanisława Mędaka nie notuje połączenia: powoływać dla czegoś, lecz powoływać DO czegoś i podaje m.in. przykład: Szef powołuje komisję do pracy badawczej. Imiesłów przymiotnikowy bierny dokonanej formy tego czasownika, czyli właśnie powołany składniowo zachowuje się tak samo.  Zatem poprawniej byłoby: ALP to fundacja powołana w 2005 r. do edukacji dzieci i młodzieży oraz promocji multimediów w edukacji albo ALP to fundacja powołana w 2005 r. w celu edukacji dzieci i młodzieży oraz promocji multimediów w edukacji.

Z powyższych rozważań wypływa wniosek, że to wymagania składniowe imiesłowu powołany do czegoś (nie dla czegoś) determinują wybór przyimka. W przykładowym zdaniu wystąpił błąd, ponieważ nastąpiło uogólnienie przyimka dla w funkcji wyrażania celu, choć taką samą rolę mogą odgrywać również inne przyimki. Zresztą większość tych części mowy ma szeroki zakres funkcji znaczeniowych i składniowych.

 

 

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2011, godz. 13:10 - Natalia Sosnowska