Czy zastosowanie skrótu myślowego (czy jest to skrót myślowy?) w poniższym wypowiedzeniu jest błędem stylistycznym? „Autor w swoim utworze przekazuje informacje o filozofii na przestrzeni Dziejów. Mowa o „Świecie Zofii”.

 

W podanej wypowiedzi wskazać można następujące uchybienia:

  1. Jeżeli wcześniej w tekście nie pojawia się tytuł dzieła, to należy sprecyzować, o jaki utwór chodzi: Autor w utworze "Świat Zofii" przekazuje informacje o filozofii na przestrzeni Dziejów
  2. Wątpliwość budzi także połączenie przekazuje informacje o filozofii, które lepiej zastąpić frazą informacje dotyczące filozofii/ z zakresu filozofii.
  3. Sformułowanie na przestrzeni dziejów  jest użyciem metaforycznym. Słownik poprawnej polszczyzny podaje, że lepszą formą jest: w ciągu, podczas.
  4. Nie ma uzasadnienia dla wielkiej litery w leksemie Dziejów.
Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2010, godz. 14:34 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn