Proszę o ustosunkowanie się do poprawności takiego sformułowania: W kontekście rozważań[...] chciałabym przedstawić analizę zaksjologizowanego obrazu rzeczywistości[...].

Moją wątpliwość budzi tu słowo zaksjologizowany - czy można to sformułować w inny sposób czy ten jest właściwy?

 

Wyraz  "zaksjologizowany"  nie jest obecny w słownikach języka polskiego. Jest neologizmem utworzonym od terminu "aksjologia", który najogólniej mówiąc, oznacza naukę o wartościach. "Zaksjologizowany" jest neologizmem powstałym na potrzeby dyskursu filozoficznego i w związku z tym przynależy do stylu naukowego, którego cechą jest tworzenie licznych derywatów na bazie istniejących już wyrazów, w tym przypadku "zaksjologizowany" i "aksjologizować" - od zadomowionego w polszczyźnie słowa "aksjologia" (analogiczne derywaty: zmorfologizowany, zetymologizowany). Autorzy tekstów naukowych często mówią o zjawiskach istniejących, ale nienazwanych. Zdarza się, że taka sytuacja zmusza do przekroczenia modeli słowotwórczych w języku ogólnym. 

Jeśli więc praca ma charakter ściśle naukowy, a ponadto sformułowanie "zaksjologizowany obraz rzeczywistości" jest zrozumiałe na tle kontekstu, można go użyć.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2013, godz. 11:14 - Natalia Sosnowska