Poród fizjologiczny (drogami i siłami natury) określany jako poród domowy w przeszłości był naturalnym elementem życia małżeńskiego i rodzinnego. Z rozwojem medycyny jego miejsce zajął poród zmedykalizowany: w szpitalach pod opieką wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia. Dziś, mimo milczącej czy czasami niechętnej postawy wielu lekarzy, przeżywa swego rodzaju odrodzenie w świadomości małżonków, którzy pragną przeżyć we dwoje cud narodzin swojego dziecka. Ów „renesans porodowy” swój sukces zawdzięcza w dużej mierze współczesnym środkom komunikowania. I nie chodzi tu nade wszystko o tzw. media tradycyjne (prasa, radio, telewizja), co raczej o nowoczesną sieć Internetu, która jest żywą przestrzenią społeczną. W tej przestrzeni funkcjonują różne formy komunikacji czy przekazu związane z tematyką porodu domowego. Są to kampanie medialne, strony internetowe o charakterze informacyjnym czy edukacyjnym, fora internetowe, blogi, portale społecznościowe. Interesującą cechą tych przekazów, szczególnie na portalach obcojęzycznych (jest ich znacznie więcej niż polskojęzycznych), jest ich personalny charakter. Wyraża się on w tym, że strony internetowe (WebSite) poświęcone tematyce rodzenia w domu (poród naturalny, aktywny, narodziny bez przemocy, giving birth at home, unassisted childbirth, bornfree, gentlebirth) mają nie tyle formę bezosobowego poradnika, nie tyle reprezentują określone stanowiska czy transmitują informacje, co raczej dążą do nawiązania relacji interpersonalnych z internautą. Tego rodzaju dążenia zmierzają do budowania wspólnoty osób, w tym przypadku osób zainteresowanych porodem domowym. W pierwszym rzędzie ta wspólnota osób dotyczy małżonków, którzy podejmują decyzję o porodzie naturalnym i ich dziecka. Narodziny tej wspólnoty opisuje profesor W. Fijałkowski w słowach: „Człowiek rodzi się od początku swego istnienia, a razem z nim mają rodzić się na nowo małżonkowie – już jako rodzice”[1]. Przekazy internetowe winny uczynić swoją misją tworzenie lub współtworzenie tego rodzaju wspólnot. Wspólnototwórcza rola tych przekazów jest fundamentalna. Natomiast kolejne zadania przed rzeczywistością online, które przedstawia niniejsza analiza przestrzeni Internetu, to: misja edukacyjna, informacyjna i promocyjna. Komunikacja za pomocą Internetu w zakresie porodu domowego to nowy element kultury, jaką tworzą współcześnie żyjący ludzie za pomocą nowych technologii[2] i nowy typ wspólnoty[3]. Internet pozwala przenieść działania dotyczące porodu domowego z poziomu micro (małżeństwa, rodziny, wspólnoty, położne) na poziom macro (świat globalny)[4].

 

[1] I. Chołuj, Urodzić razem i naturalnie. Informator i poradnik porodowy dla rodziców i położnych, Książki Źródła Życia, Mszczonów 2008, s. 167.

[2] J. Carey James, Communication as culture. Essays on Media and Society, Routledge, New York&London 2009, s. 11-12.

[3] J. Turow, Media Today. An Introduction to Mass Communication, Routledge, New York&London 2009, s. 152-153.

[4] S. J. Baran, Introduction to Mass Communication. Media Literacy and Culture, McGraw-Hill Higher Education, New York 2010, s. 358-359.

Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2014, godz. 00:20 - Jarosław Jęczeń