STANDARDY KSZTAŁCENIA

REALIZACJA STANDARDÓW KSZTAŁCENIA

W PROGRAMIE STUDIÓW KUL

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

 

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

 

Treści kształcenia w zakresie:

540

 

1230

1. Historii dramatu i teatru powszechnego

150

Arcydzieła dramatu powszechnego. Antyk – barok (ćwiczenia) – 60

Arcydzieła dramatu powszechnego. Oświecenie – naturalizm (ćwiczenia) – 60  

Arcydzieła dramatu powszechnego XX w. (ćwiczenia) – 60

Modele aktorstwa w teatrze powszechnym XIX i XX wieku (ćwiczenia) – 60        

  240

2. Historii dramatu i teatru polskiego

  90

Historia teatru polskiego część I [do 1765 r. ] (wykład) – 60

Historia teatru polskiego część II [1765 - 1918] (wykład) – 60

Historia teatru polskiego część III [po 1918 r.] (wykład) – 60

  180

3. Teatru i dramatu współczesnego

  90

Teatr współczesny. Wybrane zagadnienia (ćwiczenia) – 60

    60

4. Artystycznych teorii teatru

  30

Wprowadzenie do nauki o teatrze (wykład) – 60

Teoria dramatu i teatru (wykład) – 30

Teoria dramatu i teatru (ćwiczenia) – 60

  150

5. Filozofii

  30

Historia filozofii (wykład)

    60

6. Historii

  30

Historia Polski (wykład)

    30

7. Historii literatury

  90

Literatura średniowiecza (wykład) - 30

Literatura renesansu (wykład) - 30

Literatura baroku (wykład) – 30

Literatura i kultura w epoce oświecenia (wykład) - 30

Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia) - 60
Historia literatury oświecenia  i romantyzmu (ćwiczenia) - 60

Historia literatury realizmu i naturalizmu (ćwiczenia) - 30

Historia literatury modernizmu (ćwiczenia) - 30

Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia) - 60  

  360

8. Historii sztuk

  30

Historia scenografii (ćwiczenia) – 60

Ikonografia teatralna (ćwiczenia) – 60

Teatr i muzyka (ćwiczenia) – 30

 150

 

 

 

 

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

 

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

 

Treści kształcenia w zakresie:

90

 

220

1. Warsztatu teatrologa

 

Analiza dramatu (ćwiczenia) – 60

Dokumentacja teatralna (ćwiczenia) – 60

120

2. Krytyki teatralnej

 

Krytyka teatralna (ćwiczenia)

 60

3. Wiedzy o kulturze

 

Wiedza o kulturze (ćwiczenia)

 30

4. Zarządzania kulturą

 

Zarządzanie kulturą (ćwiczenia)

 10

PRAKTYKI

 

 

180

 

 

Warsztat teatralny (Teatr im. J. Osterwy) – 60

Warsztat teatralny – 60

Warsztat teatralny (Prowadzenie zespołu teatralnego) – 60

180

INNE WYMAGANIA

 

 

396

Wychowanie fizyczne

60

Wychowanie fizyczne

60

Języki obce

120

Język obcy nowożytny (lektorat) – 120

Język łaciński (lektorat) – 60

180

Technologia informacyjna

30

Technologia informacyjna (ćwiczenia)

30

Zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej

 

Podstawy ochrony własności intelektualnej (warsztaty)

6

Zajęcia poszerzające wiedzę ogólną

 

Poetyka, część I (ćwiczenia) - 60

Poetyka, część II (ćwiczenia) - 60

120

POZOSTAŁE (zajęcia ogólnouniwersyteckie)

 

 

510

 

 

Logika praktyczna (wykład) - 15

Logika praktyczna (ćwiczenia) - 15

Etyka (wykład) - 30

  60

 

 

Zajęcia seminaryjne i fakultatywne:

Wykłady monograficzne do wyboru (minimum) – 120

Konwersatoria do wyboru (minimum) – 240

Seminarium licencjackie teatrologiczne – 90

 450

WYMIAR GODZIN WG STANDARDÓW NIE MNIEJ NIŻ 2200 (180 punktów ECTS)

630

ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN W PROGRAMIE

2536

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2011, godz. 10:01 - Mariusz Lach