PORTA FIDEI – romańskie Drzwi Płockie w Nowogrodzie Wielkim na Rusi. Wystawa miała miejsce w kościele OO. Dominikanów pod wezwaniem św. Katarzyny w Sankt Petersburgu, przy Nevskim Prospekcie. Organizatorem wystawy był Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Rosji, Pan Piotr Marciniak. Otwarciu wystawy towarzyszył wykład na temat ikonografii tego zabytku. Tematyka ta, a zwłaszcza odniesienie do Apostolskiego Symbolu Wiary, jest w Rosji słabo znana. Spotkanie ze środowiskiem dominikańskim oraz z polonią i przedstawicielami Uniwersytetu Jarosława Mądrego z Nowogrodu Wielkiego posłużyło promocji badań nad tym zabytkiem. Obecnie wystawa jest pokazywana w Muzeum Sztuki w Nowogrodzie Wielkim, skąd będzie przeniesiona na tamtejszy Uniwersytet. Wystawione fotogramy są owocem podróży naukowej Ks. Prof. Ryszarda Knapińskiego do Nowogrodu Wielkiego, która odbyła się we wrześniu 2010 roku. Wówczas zostały nawiązane kontakty naukowe z rosyjskimi badaczami. Wkrótce ukaże się na łamach periodyku Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu obszerny artykuł w języku angielskim, ukazujący dzieje badań nad romańskimi Drzwiami Płockimi w Nowogrodzie Wielkim.
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2015, godz. 11:55