Dnia 17 kwietnia 2008 r. o godz. 18.00 w sali CN-208 Collegium Norwidianum KUL miało miejsce posiedzenie naukowe Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim Towarzystwa Naukowego KUL. Głównym punktem programu był referat dra Macieja Jońcy (KUL) nt. „Ius vitae ac necis w kręgu mitów o rodzinie rzymskiej".

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2008, godz. 14:33 - Stanisław Sarek