Dnia 29 października 2009 r. odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wydziału Historyczno-Filologiczny Towarzystwa Naukowego KUL  wraz z referatem dr Magdaleny Dylewskiej nt. Konfrontacja dwóch poglądów na cześć obrazów: Epifaniusz z Salaminy i Jan z Damaszku.

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2009, godz. 08:24 - Stanisław Sarek