Dnia 17 grudnia 2009 r. w sali CN-208 (Collegium Norwidianum) odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL, podczas którego dr Ewa Osek (KUL) wygłosiła referat nt. Orfeusz rywalem Chrystusa? Orfizm w greckiej literaturze wczesnochrześcijańskiej

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2010, godz. 23:21 - Stanisław Sarek