Dnia 16 kwietnia 2009 r. o godz. 18.00 w Collegium Norwidianum (w sali CN-208) odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL  wraz z referatem dr Magdaleny Łaptaś (Warszawa, UKSW) nt. Kolegium Apostolskie bez św. Pawła w nubijskim malarstwie apsydowym oraz komunikatem prof. dr hab. Bożeny Iwaszkiewicz-Wronikowskiej (Lublin, KUL) nt. Zainteresowanie archeologią chrześcijańską w Polsce - zarys historyczny.

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2009, godz. 23:40 - Stanisław Sarek