Dnia 19 listopada 2009 r. o godz. 18.00, w Collegium Norwidianum, w sali CN-208 odbyło się posiedzenie naukowe Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL, podczas którego referat pt. Św. Paweł - mistrzem heretyków wygłosił ks. prof. dra hab. Wincenty Myszor (Katowice, UŚ).

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2009, godz. 00:35 - Stanisław Sarek