Czy antyczny atleta był dobrym żołnierzem?

Dnia 18 grudnia 2008 r. o godz. 18.15, w Collegium Norwidianum, w sali CN-208 odbyło się spotkanie opłatkowe Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL oraz posiedzenie naukowe z referatem dra Dariusza Słapka (UMCS) i członków Koła Amatorów Antyku UMCS nt. Czy antyczny atleta był dobrym żołnierzem?

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2009, godz. 13:05 - Stanisław Sarek