Witam,
Mam do Państwa pytanie. Jak powinno się pisać: w posiewach z płuc czy w posiewach płuc nie stwierdzono itd.? I analogicznie w posiewach z krwi czy krwi? Dziękuję za odpowiedź.
 
 

W Słowniku języka polskiego PWN czytamy, że posiew - w odniesieniu do nauk biologicznych i medycznych - to 1) 'przenoszenie na pożywki określonych drobnoustrojów w celach naukowych lub diagnostycznych' oraz 2) 'to, co zostało umieszczone na pożywce'. Z kolei w Słowniku współczesnego języka polskiego pod red. B. Dunaja defiinicja posiewu jest sformułowana następująco: 'przeniesienie na odpowiednie podłoże materiału pobranego od chorego (np. śluz, mocz, kał), w celu wykrycia i rozmnożenia bakterii, a następnie ustalenia terapii (wykonywany także  w celach badawczych)'.

Z powyższych definicji wynika więc, że posiew to czynność (typ badania laboratoryjnego) albo określony materiał do badań. W związku z tym nie można przyjąć jednego schematu składniowego dla tego leksemu - o wyborze odpowiedniej struktury będzie decydował kontekst znaczeniowy. I tak - krew to materiał badawczy, a więc powinniśmy mówić posiew krwi, natomiast płuca są źródłem pochodzenia materiału, dlatego też w tym wypadku właściwe będzie sformułowanie posiew z płuc.

 

 

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2013, godz. 12:20 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn