Chciałbym się dowiedzieć, jak w języku polskim zapisujemy skrót wyrażenia "post scriptum": PS, Ps. czy P.S. (tudzież P.s.)?

 Zarówno Wielki słownik ortograficzny, jak i Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN podaje pisownię PS bez kropek.

Zgodnie z zasadą w skrótowcach rodzimych i obcych przyswojonych (a za taki można uznać PS) nie stawiamy kropki mimo łacińskiej pisowni P.S. - przy czym w uzusie językowym funkcjonuje również i ten wariant (taką formę, jako oboczną, notuje Słownik skrótów i skrótowców PWN oraz M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych).

Została podana przez Pana również wersja PS. - jest ona wynikiem zestawienia skrótu i kropki pełniącej funkcję zamknięcia zdania, a więc nienależącej już do samego skrótu.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2010, godz. 12:17 - Natalia Sosnowska