Szanowni Państwo, chciałabym zapytać, które z tych zdań jest poprawne?

1. Mam wrażenie, jakoby rzeczywistość senna i realna funkcjonowały na tym samym poziomie.

2. Mam wrażenie, jakoby rzeczywistość senna i rzeczywistość realna funkcjonowały na tym samym poziomie.

 

Oba przytoczone zdania są poprawne. Wątpliwości może budzić przykład drugi ze względu na powtórzenie elementu leksykalnego. Jednak w stylu naukowym tego typu powtórzenia nie są traktowane jak błędy czy usterki stylistyczne, ponieważ jedną z cech charakterystycznych tego stylu jest precyzja wypowiedzi.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2010, godz. 10:35 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn