Powtórzone Wybory: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

 

 

Wybory do Rady  Studentów KUL na WPPKiA

10 VI oraz 11VI

 

Działając na podstawie § 36 pkt 3 Ordynacji Wyborczej do Organów Uczelnianego Samorządu Studentów KUL zarządzam ponowne wybory do Rady Uczelnianego Samorządu Studentów KUL w okręgu wyborczym: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w dniach 10 czerwca oraz 11 czerwca bieżącego roku. Zgodnie z przytoczonym przepisem ponownego zgłaszania kandydatur nie przeprowadza się.

 

 

 

 

Głosowanie na kandydatów z poniżej umieszczonej listy odbywać się będzie w dniach:

10 oraz 11 czerwca w godzinach: 10:00 – 14:00 w miejscach:

 

Kierunek Prawo, Prawo Kanoniczne: urna w Collegium Jana Pawła II na parterze

Administracja, Europeistyka: urna w Collegium Iuridicum na parterze

 

Kandydaci do RS:

 

Karolina Bobusia – I Prawo

 

Paweł Kur – III Administracja

 

Piotr Krzyżanowski – III Prawo

 

Miłosława Malinowska – II Administracja

 

Justyna Malicka – II Administracja

 

Izabela Czarnowska – II Prawo

 

Małgorzata Oroń – IV Prawo Kanoniczne

 

Marek Klupczyński – III Prawo Kanoniczne

 

Magda Zbrońska – III Administracja

 

Katarzyna Surmacz – IV Prawo

 

Łukasz Lewkut – III Prawo

 

Krzysztof Barcicki – I Prawo

 

Dawid Czajkowski – I Prawo

 

Michał Wiśniewski – III Administracja

 

Angelika Niska – I European Studies

 

Paweł Dyszewski – I Prawo

 

Karolina Kozak – I Prawo

 

Angelika Eberle – II Administracja

 

Aleksandra Gutowska – II Administracja

 

Marcin Gil – II Administracja

 

Tomasz Hypiak – III Prawo

 

Patrycja Syta – I Administracja

 

Dominika Lech – I Prawo

 

Dominika Szymańska – I European Studies

 

Kampania Wyborcza może być prowadzona na zasadach Ordynacji Wyborczej do Organów

Uczelnianego Samorządu Studentów KUL od chwili ogłoszenia wyborów aż do godziny 23:59 dnia

poprzedzającego rozpoczęcie wyborów.

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Paweł Fil

 

2013-05-31

Autor: Paweł Fil
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2013, godz. 13:20 - Paweł Fil