mgr Małgorzata Dorota

Wydział Nauk Społecznych

 

Prezentacja miałaby formę praktycznego warsztatu z wykorzystaniem takich metod jak: dyskusja, elementy metody DiSC, testy temperamentu i oceny kompetencji. Uczestnicy będą mieć szansę pracy w grupie, w parach oraz indywidualnej. Celem warsztatu jest przede wszystkim poznanie swoich zasobów i ocena ich poziomu, a na podstawie tych danych planowanie dalszej ścieżki zawodowej. Uczestnicy będą również zachęcani do rozwijania swoich umiejętności - zarówno na kursach i szkoleniach, jak i poprzez pracę wolontarystyczną. Warsztat jest skierowany przede wszystkim do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, która w najbliższym czasie będzie stać przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

 

Collegium Joannis Pauli II

uczestnicy 14

poniedziałek, 14 maja br., 10.00-12.15, 13.00-15.15

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2012, godz. 17:57 - Andrzej Zykubek