• Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w latach 2009-2012 z przedmiotów: Historia filozofii przyrody, Historia nowożytnej filozofii przyrody, Filozofia kosmologii, Tłumaczenie obcojęzycznych tekstów z kosmofilozofii.
  • Przygotowanie i realizacja cyklu cotygodniowych spotkań seminaryjnych pt. Filozofia procesu a podstawowe problemy metafizyczne w roku akademickim 2010-2011.

  • Członek Towarzystwa Metafizycznego im. A.N. Whiteheada z siedzibą w Katowicach, (http://towarzystwo.panewniki.pl).

  • Uczestnik I Letniej Szkoły Filozofii Procesu, 20-26 lipca 2009, Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach.

  • Uczestnik III Letniej Szkoły Filozofii Procesu, 11-17 lipca 2011, Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach.
  • Organizator 9th International Whitehead Conference w Krakowie, 9-12 września 2013 (www.iwc9-poland.com).
  • Współorganizator konferencji filozoficznych w Lublinie i letnich szkół filozoficznych w Katowicach.
Autor: Jakub Dziadkowiec
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2013, godz. 19:46 - Jakub Dziadkowiec