Książka "Pozytywista ewangeliczny". Studia o Bolesławie Prusie zawiera kilkanaście rozpraw i szkiców zgrupowanych w dwóch działach. W pierwszym znajdują się teksty dające przegląd kierunków zainteresowań badawczych prof. Stanisława Fity w odniesieniu do życia i twórczości Bolesława Prusa. Autor przedstawia sylwetkę duchową pisarza, wykraczającego poza stereotym przypisywany pozytywistom. Omawia stosunek Prusa do religii, a także zagadnienie historii i współczesności w jego twórczości, myśl etyczną pisarza w relacji do ówczesnych grup literackich oraz prądów literacko-artystycznych, niezrealizowane pomysły literackie na podstawie zachowanych rękopiśmiennych notatek i wybrane problemy dotyczące jego publicystyki. W drugim dziale zamieszczono szkice przedstawiające "geografię życia i twórczości" Prusa ukazując jego związki ze szczególnie umiłowanymi miejscami i okolicami (Warszawa, Lublin, Nałęczów, Kazimierz).

 

Spis treści:

 • "Pozytywista ewangeliczny". Problematyka religijna w twórczości Bolesława Prusa
 • Myśli o dawnej Polsce
 • Na drodze do Lalki. Historia i tradycja w twórczości Bolesława Prusa
 • Na marginesach Lalki
 • Plotka w twórczości Bolesława Prusa
 • W kręgu "Wędrowca"
 • Bolesław Prus i Stanisław Witkiewicz
 • O Wyspiańskim i Mickiewiczu. Listy do młodego przyjaciela
 • Powieści nie napisane
 • Prus felietonista
 • Polityka i etyka
 • Warszawa Bolesława Prusa
 • Lublin pozytywistów
 • "Żywe wspomnienie Prusa..."
 • Wśród ludzi i tajemnic Kazimierza
 • "Galicyjska misja"
Autor: Jakub Malik
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2012, godz. 12:46 - Jakub Malik