Chciałabym zapytać o poprawną odmianę nazwiska Prażmo w liczbie mnogiej. Zapraszam Sz. P. Prażmów? Zaproszeni są Sz. P. Prażmy? Prażmowie?

 

W języku polskim obserwuje się już jednak od pewnego czasu tendencję do nieodmieniania nazwisk. Może być ona związana z poczuciem „urzędowości” nazwiska, a w związku z tym jego nienaruszalności (także w odmianie). Często jednak pozostawianie nazwiska w postaci Mianownika l.poj. wynika z niewiedzy dotyczącej sposobu jego odmiany. O ile w ogóle użytkownicy języka nie mają wątpliwości, że należy odmienić nazwiska przymiotnikowe zakończone na -ski, -cki, o tyle nazwisk o postaci rzeczownikowej często nie odmieniają, a zwłaszcza tych, które są zakończone na -o lub na -e. Nie ma jednak powodu, by ich nie odmieniać. W liczbie mnogiej nazwiska na -o odmieniają się tak jak inne rzeczownikowe. Jeśli nazwisko, tak jak w pytaniu, odnosi się do państwa w sensie ‘mężczyzny i kobiety’, wówczas odmieniamy je w liczbie mnogiej w formie męskoosobowej, tj. M. Prażmowie, D. i B. Prażmów, C. Prażmom, N. z Prażmami, Msc. o Prażmach.

Zatem należy powiedzieć lub napisać: zapraszam Sz. Państwa Prażmów, Sz. Państwo Prażmowie są zaproszeni.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2017, godz. 18:27 - Natalia Sosnowska