Poniżej przedstawiamy zasady dotyczące organizacji i przebiegu oraz wymagań programowych egzaminów dyplomowych dla studiów pierwszego i drugiego stopnia obowiązujące w Katedrze Literatury i Języka Niderlandzkiego w roku akademickim 2015/2016. W załączniku znajdują się także wytyczne odnośnie do pisania prac licencjackich i magisterskich.

Zachęcamy do sumiennego zapoznania się z poniższymi informacjami.

wersja niderlandzka:examenregels_KLJN_2015_NL

wersja polska:examenregels_KLJN_2015_PL_

 

Tezy do egzaminu dyplomowego:

 

wersja polska:examenregels_KLJN_2016_bijlage_2_examenvragen_PL

 

 

Wszelkie wnioski konieczne do złożenia pracy dyplomowej i dopuszczenia do egzaminu znajdują się pod następującymi lnkami:

studia I stopnia studia-i-stopnia-pliki-do-pobrania,art_23165.html

studia II stopnia studia-magisterskie-pliki-do-pobrania,art_23161.html

 

Zasady dyplomowania w roku akademickim 2013/2014:

examenregels_KLJN_2013_met_examenvragen_PL.pdf

examenregels_KLJN_2013_met_examenvragen_NL.pdf

tezy egzaminacyjne:Eindexamenvragen_zomersemester_2014.pdf

Autor: Kamila Tomaka
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2015, godz. 23:41 - Kamila Tomaka