asystent (1998-1999)

 

Katedra Historii Powszechnego Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL (obecny Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL)

adiunkt (2003-2005)

 

Wydział Administracyjno-Prawny w Akademii Polonijnej w Częstochowie

wykładowca (2004-2005)

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

adiunkt (od 2005)

Instytut Prawa na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2010, godz. 12:22 - Aleksandra Dziak