Studia na Wydziale Teologii w Lublinie

Stacjonarne I stopnia

 

Nowa matura

  • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
    a) język polski;
    b) język obcy nowożytny,
    c) jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy).

 

Stara matura

  • Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw (60% wyniku końcowego) i rozmowy kwalifikacyjnej (40% wyniku końcowego).
  • Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny.
  • Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wiedzy o społeczeństwie:

Literatura: Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie, prawie, red. Sławomira Wronkowska, Maria Zmierczak, Warszawa: PWN 2007.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2013, godz. 13:30 - Anna Czernecka