Studia na Wydziale Zamiejscowym

Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Stacjonarne I stopnia

 

Nowa matura

  • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: filozofia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

 

Stara matura

  • Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, biologia, geografia, historia, matematyka.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2013, godz. 10:49 - Liliana Kycia