Absolwenci kierunku studiów praca socjalna podejmują pracę jako:

 • pracownicy socjalni,
 • streetworkerzy,
 • pracownicy organizacji pozarządowych

 

 

Miejsca pracy:

 

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • placówki wsparcia dziennego,
 • jednostki pomocy społecznej,
 • instytucje profilaktyki społecznej,
 • domy pomocy społecznej dla starszych i niepełnosprawnych,
 • zakłady karne,
 • ośrodki dla uchodźców,
 • jednostki organizacyjne ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2015, godz. 23:59 - Jarosław Jęczeń