KitK1

Dla wspólnego dobra!

 

 

 

Kierunek praca socjalna jest w ofercie KUL od roku 2010. Pojawił się jako kontynuacja prowadzonej na kierunku nauki o rodzinie specjalizacji pracownik socjalny oraz badań poświęconych problematyce życia małżeńskiego i rodzinnego w Instytucie Nauk o Rodzinie KUL.

 

Obecnie specjalności są realizowane w systemie bolońskim: 3 letnie studia zawodowe licencjackie na kierunku praca socjalna prowadzone w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej oraz jako kontynuacja 2-letnie studia magisterskie również na kierunku praca socjalna prowadzone w Instytucie Socjologii. Absolwenci pracy socjalnej są przygotowani do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, do kompetentnej realizacji ról zawodowych w placówkach, organizacjach, instytucjach związanych z polityką społeczną, jej kształtowaniem i wdrażaniem, zarówno w sektorze publicznym, jaki w organizacjach pożytku publicznego, działających w sektorze pomocy społecznej. Wiedza uzupełniana jest praktykami.

Praktyki odbywają się w jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą i pracą socjalną. Studenci odbywają praktyki organizowane przez Uczelnię.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • ekonomii społecznej
  • działalności jako pracownik socjalny czy kurator społeczny
  • streetworking’u i prowadzenia projektów socjalnych

Zawody:

  • pracownik socjalny
  • streetworker
  • asystent rodziny
  • pracownik zakładów karnych i ośrodków dla uchodźców

 

Autor: Katarzyna Mysłowska
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017, godz. 13:28 - Leszek Wojtowicz