KitK1

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA II STOPNIA

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • ekonomii społecznej
  • działalności jako pracownik socjalny czy kurator społeczny
  • streetworking’u i prowadzenia projektów socjalnych

Zawody:

  • pracownik socjalny
  • streetworker
  • asystent rodziny
  • pracownik zakładów karnych i ośrodków dla uchodźców

 

 

 

 Nowy kierunek w ofercie edukacyjnej
Wydziału Nauk Społecznych
od roku akademickiego 2015/16

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Nauk Społecznych w Lublinie

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie socjologii lub studiów na innym kierunku.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

 

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 10:17 - Magdalena Kargol