Instytut Socjologii KUL

Sekcja Pracy Socjalnej PTS

zapraszają na konferencję naukową 

„Praca socjalna z osobami starszymi w kontekście teorii i praktyki”

13 czerwca 2017 r. w Kolegium Jana Pawła II, sala C-1031.  

 

Starzenie się polskiego społeczeństwa stwarza nowe wyzwania dla władz centralnych, regionalnych, dla lokalnych polityk społecznych i organizacji pozarządowych. Proces ten trwa, ale jego skala jest jeszcze relatywnie niewielka. Granicę „starszego wieku” przekroczyły dopiero pierwsze, najmniej liczne roczniki urodzeń powojennego wyżu demograficznego. Tym bardziej należy już dzisiaj rozpocząć przygotowania do pomocy coraz liczniejszym rocznikom ludzi starszych.

 

Organizowana w ramach prac Sekcji Pracy Socjalnej konferencja będzie okazją do dyskusji nad wyzwaniami związanymi z pomocą osobom starszym w obszarze pracy socjalnej, rozpatrywanymi z perspektywy teorii i praktyki. Wezmą w niej udział pracownicy naukowi, badacze, oraz osoby, które na co dzień pracują z seniorami i na rzecz seniorów w ramach instytucji pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji itp.

 


 

PO KONFERENCJI:

Zorganizowana konferencja była okazją do dyskusji nad wyzwaniami związanymi z pomocą osobom starszym w obszarze pracy socjalnej, rozpatrywanymi z perspektywy teorii i praktyki. Wzięło w niej udział blisko 80 osób z ponad 30 różnych instytucji- pracowników naukowych, pracowników socjalnych, praktyków na co dzień pracujących z seniorami i na rzecz seniorów w ramach instytucji pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji itp.

 

Więcej [+]

 


 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2017, godz. 02:59 - Tomasz Peciakowski