Praca społeczna:

Od roku 1975 prowadzenie kursów przygotowujących do małżeństwa metodą tzw. warsztatową wg własnego autorskiego programu. Od roku 1976 szkolenia dla osób, które są w nich animatorami. Kursy te funkcjonują w Duszpasterstwie Akademickim do chwili obecnej.

Prowadzenie licznych warsztatów z kontaktu interpersonalnego, myślenia innowacyjnego i psychologii rodziny dla studentów i absolwentów. Uczestnicy tych zajęć tworzyli trwałe grupy przyjacielskie, które wspólnie organizują różne przedsięwzięcia.

W 1989/90 (jako członek Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny) zorganizowanie Wszechnicy Wyborczej i kierowanie jej pracą a  w roku 1989/1990 kierowanie pracami Zespołu Doradców Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.

Członkostwo w   Komisjach Episkopatu (Iustitia et Pax i Duszpasterstwa Kobiet), i Radzie Naukowej przy Wielkim Kanclerzu KUL. Zaangażowanie  w liczne prace Duszpasterstwa Akademickiego KUL i Duszpasterstwa Rodzin krajowego i diecezjalnego.

W latach 1993 - 1997  członkostwo w Radzie Programowej TVP S.A i działaniem na rzecz ochrony dzieci przed audycjami szkodliwymi dla ich rozwoju.

Popularyzacja psychologii wychowania i rodziny przez wygłoszenie około 350 wykładów popularno-naukowych i prowadzenie warsztatów dla duchowieństwa, nauczycieli, rodziców i innych grup, podczas różnych zjazdów, konferencji, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej itp.

 

Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2009, godz. 15:57 - Tomasz Gosztyła