Katalog prac dyplomowych związanych z działalnością Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego:

  

   Bednarczyk D., Studenci filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1966 -1988. Rekrutacja i przebieg studiów, 1996,  promotor H. Gapski, mps. AU KUL

   Boryc A., Dzieje Sekcji Teologii Moralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1968-1998, prom. o. A. Derdziuk, 2000, mps. AU KUL

   Bryła D., Seminarium Patrystyczne KUL 1993 - 1998, prom. ks. Fr. Drączkowski, 1999, mps. AU KUL

   Cabaj W., Fundacja a darowizna Jerzego Moszyńskiego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prom. J. Ziółek, 2002, s. 147, mps. AU KUL

   Chęciek B., Znaczenie duszpasterskie polichromii na przykładzie Kościoła Akademickiego w Lublinie, prom. ks. R. Kamiński, 1982, s. 105, mps. AU KUL

   Ferensztajn A., Kierunki badań naukowych Katedry Katechetyki KUL / ostatnie 25 - lecie/, prom. ks. M. Majewski, 1983, s. 157, mps. AU KUL

   Flisiak P., Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  w latach 1922 - 1968, prom. St. K. Olczak, 1997, mps. AU KUL

   Fliszkiewicz A., Fundacje i stowarzyszenia związane z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, prom. H. Cioch, 1999, mps. AU KUL

   Garbacz M., Katolicki Uniwersytet Lubelski jako system kulturowy i społeczny. Studium socjologiczne na podstawie  przemówień inauguracyjnych rektorów w latach 1966-1996, prom. ks. Wł. Piwowarski, 1999, mps. AU KUL

   Gregorowicz J., Studenci Sekcji Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1968 - 1987. Rekrutacja i przebieg studiów, prom. H. Gapski, 1996,  mps. AU KUL

   Gronek M., Fundacje i fundatorzy sal patronackich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1923-1931, prom. H. Gapski, 2000, mps. AU KUL

   Guzewicz Fr. ks., Problematyka biblijna na łamach Zeszytów Naukowych KUL / 1965 - 1978/. Próba oceny, prom. M. Filipiak, 1979, s. 65, mps. AU KUL

  Hodlik M. K., „Dziady" na scenie Teatru Akademickiego KUL na tle współczesnych inscenizacji powojennych, prom. I. Sławińska, 1978, s. 72,XV,il., mps. AU KUL

   Jędrak B., Studenci filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1954 - 1965. Problematyka rekrutacji, prom. H. Gapski, 2000, mps. AU KUL

  Karolewicz G., Ksiądz Idzi Radziszewski (1871 - 1922) - Założycie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993, s. 80, mps. AU KUL

  Kieko A., Czynne uczestnictwo świeckich w Eucharystii na przykładzie Duszpasterstwa Akademickiego przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, prom. ks. R. Rak, 1987, s. 127, mps. AU KUL

   Korytkowski J. OFMCap., Życie i działalność naukowa Gommara Michielsa OFMCap., prom. ks. J. Krukowski, 1980, s. 82, mps. AU KUL  

   Kowalska J., Kancelaria Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie  międzywojennym, prom. St. K. Olczak, 2003, s.97, mps. AU KUL

   Kozak - Złomańczuk M., Studenci Sekcji Filozofii Teoretycznej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1949 -1989. Zagadnienie rekrutacji, prom. H. Gapski, 1996,  mps. AU KUL

   Kozyrski R., Biskupi Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce - studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1918 -1991, prom. H. Gapski, 1996, mps. AU KUL

   Kuca B., Zagadnienie II wojny światowej w programie badawczym Katedry Historii Kościoła XIX i XX wieku KUL, prom. ks. J. Walkusz, 2005, s. 104, mps. AU KUL.

  Kunc A., Dramaturgia Jerzego Zawieyskiego na scenie Teatru Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prom. I. Sławińska, 1978, s. 159, il., mps. AU KUL

   Kuśmierczyk M., Ks. prof. dr  Paweł Pałka - kanonista. Działalność dydaktyczna i naukowa, prom. bp P. Hemperek, 1987, s. 69, mps. AU KUL

   Kwiecień P., Studenci filozofii, filologii klasycznej i pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego, prom. St. K. Olczak, 1999, mps. AU KUL

   Lewandowska M., Komisja Naukowych Badań Ziem Wschodnich, prom. ks. Z. Zieliński, 1987, s. 98, mps. AU KUL   

   Lewucha K., Martyrologia nauczycieli akademickich i studentów KUL w czasie II wojny światowej, prom. G. Karolewicz, 1998, mps. AU KUL

   Lipski J., Bratnia Pomoc w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, prom. St. K. Olczak, 1996, mps. AU KUL

   Maćkowski R., Duszpasterstwo Akademickie KUL, prom. H. Gapski, 2002, mps. AU KUL

   Malinowska M., Studenci Sekcji Filologii Angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1946 -1962. Rekrutacja i przebieg studiów, prom. St. K. Olczak, 1999, mps. AU KUL

   Malinowski M., Studenci Sekcji Filologii Germańskiej i Romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944 -1961. Rekrutacja i przebieg studiów, prom. St. K. Olczak, 1999, mps. AU KUL

   Mazur I., Studenci grupy historycznej Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1918-1939, prom. St. K. Olczak, 1995, mps. AU KUL

   Michalska M., Katolicki Uniwersytet Lubelski. Monografia architektoniczno - historyczna zespołu zabudowy, prom. L. Lameński, 2000, mps. AU KUL

   Miętka J., Studenci filologii polskiej i filologii romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego, prom. St. K. Olczak, 1999, mps. AU KUL

   Mironiuk A., Studenci filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944 - 1953. Zagadnienia rekrutacji, prom. H. Gapski,1996, mps. AU KUL

   Mizak E,., Walka o pamięć narodu. Ingerencje cenzury w publikacje Redakcji Wydawnictw KUL w latach 1958-1979, prom. J. Kłoczowski, 1997, mps. AU KUL

   Nowaczyk L., Archiwum prywatne śp. Ks. prof. Józefa Umińskiego, prom. ks. dr A. Weiss, 1984, mps. AU KUL  

   Pierzchalski J., ks., Katechizacja w Polsce na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prom. ks. M. Majewski, 1983, s. 253, mps. AU KUL

   Piskorek - Łękawska J., Rekrutacja studentów na I rok Sekcji Historii Sztuki w latach 1944 - 1989, prom. H. Gapski, 1996, mps. AU KUL

   Pluta R. J., Prawo rzymskie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-1952, prom. ks. A. Dębiński, 1999, mps. AU KUL

   Sałek W., Sodalicje Mariańskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w okresie międzywojennym, prom. ks. Z. Zieliński, 1987, mps. AU KUL

  Skotarek M., Korporacje akademickie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, prom. St. K. Olczak, 1998, mps. AU KUL

   Smolarz A., Problematyka chorału gregoriańskiego w pracach badawczych w Instytucie Muzykologii Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1960-1983. Studium historyczno-muzykologiczne, prom. ks. I. Pawlak, 2005, s. 108,  mps. AU KUL.,

   Soćko M., Katolicki Uniwersytet Lubelski w polskiej prasie międzywojennej lat 1918 - 1928, prom. ks. Z. Zieliński, 1987, s. 70, mps. AU KUL

   Stanek W., Studenci Sekcji Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944 - 1967. Rekrutacja i przebieg studiów, prom. H. Gapski, 1996, mps. AU KUL

   Sulisz W., Scena Plastyczna. Teatr Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prom. I. Sławińska, 1981, mps. AU KUL

   Surowiec M., Działalność dydaktyczno - naukowa ks. prof. Piotra Kałwy biskupa lubelskiego, prom. ks. P. Hemperek, 1979, s. 76, mps. AU KUL

   Szalast A., Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Katolickim Uniwerstecie Lubelskim w latach 1949-1980, prom. P. P. Gach, 2007, s. 124, il., mps AU KUL

   Szczur E., Formy zwracania się do drugich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, prom.  M. Kucała, s.82, mps. AU KUL 

   Ścibor E., Absolwenci Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu  Lubelskiego w latach akademickich 1928/1929 - 1938/1939, prom. St. K. Olczak, 1997, mps. AU KUL

   Tarnowski P., ks., Duszpasterstwo akademickie w Lublinie w latach 1918 - 1939, prom. ks. A. L. Szafrański, 1981, s. 269, mps. AU KUL

   Żmuda J., Akademickie Koło Misjologiczne przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w okresie międzywojennym 1927 - 1939 r., prom. ks. T. Chodzidło, 1975, s. 104, mps. AU KUL


Oprac. Marek Pawelec

Autor: Marek Pawelec
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2013, godz. 14:57 - Marek Pawelec