Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, t. 1, Lublin 2016

 

 

 

 

Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, t. 2, Lublin 2016

 

 

 

 

Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, Indeksy, Lublin 2016

 

 

 

 

 

 

S.C. Napiórkowski, Razem dla Chrystusa. Wybór publikacji teologiczno-ekumenicznych, Lublin: Gaudium 2013

 

 

 

 

Madonna z Puszczy. Sanktuarium Matki Bożej Patronki Leśników, Pani Ziemi Kolbuszowskiej w Ostrowach Tuszowskich, red. Edward Gigilewicz, Waldemar Pałęcki MSF, Sławomir Zych, Kolbuszowa 2012

 

 

 

 

MATKA BOŻA GŁOGOWSKA. Dzieje – kult – przesłanie, red. E. Gigilewicz, S. Zych, Lublin 2011

Autor: Piotr Królikowski
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2016, godz. 11:00 - Piotr Królikowski