Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, t. I, Prace Instytutu Leksykografii KUL nr 4, red. E. Gigilewicz. S. Maria Loyola Opiela, Lublin 2016, ss. 914, ISBN: 978-83-7593-302-4

[strony redakcyjne] [spis treści]

 

 

 

Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, t. II, Prace Instytutu Leksykografii KUL nr 4, red. E. Gigilewicz. S. Maria Loyola Opiela, Lublin 2016, ss. 1006; ISBN: 978-83-7593-303-1

[strony redakcyjne] [spis treści]

 

 

 

 

Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, Indeksy, Prace Instytutu Leksykografii KUL nr 4, oprac. W. Gigilewicz, Lublin 2016, ss. 64; ISBN: 978-83-7593-305-5

 

 

 

 

 

 

S.C. Napiórkowski, Razem dla Chrystusa. Wybór publikacji teologiczno-ekumenicznych, Lublin: Gaudium 2013

 

 

 

 

Madonna z Puszczy. Sanktuarium Matki Bożej Patronki Leśników, Pani Ziemi Kolbuszowskiej w Ostrowach Tuszowskich, red. Edward Gigilewicz, Waldemar Pałęcki MSF, Sławomir Zych, Kolbuszowa 2012

 

 

 

 

MATKA BOŻA GŁOGOWSKA. Dzieje – kult – przesłanie, red. E. Gigilewicz, S. Zych, Lublin 2011

Autor: Piotr Królikowski
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2017, godz. 10:01 - Piotr Królikowski