prace_licencjackie_baner_01_640.jpg

 

 

 

Promotor:

dr Krzysztof Gombin

dr Jacek Jaźwierski

prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz

dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL

dr Małgorzata Kierczuk-Macieszko

dr Aneta Kramiszewska

dr Marcin Lachowski

prof. dr hab. Lechosław Lameński

dr Marcin Pastwa

dr Jowita Patyra

dr Beata Skrzydlewska

 

IRM_4462_rys_tralki_540_sepia.png

Autor: ihs, Instytut Historii Sztuki, sztuka, historia sztuki, Lublin, lubelszczyzna, lubelskie, studia, zabytki, dziedzictwo narodowe, dziedzictwo, nauka, egzamin, egzamin wstępny, student, Instytut, KUL, wystawa, LO, Liceum, szoła, podkkarpackie
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2015, godz. 13:09 - Ireneusz Marciszuk