2016

  1. Anna Krzpiet, "Czarny kwadrat na białym tle" Kazimierza Malewicza jako inspiracja dla współczesnej kultury;
  2. Dawid Smyk, Jak pobudzić zainteresowanie przeszłością. Badania obszaru pamięci prywatnej wśród młodzieży w wieku od 15 do 23 lat. Wstępne rozpoznanie;
  3. Aleksandra Kozak, Korespondencja sztuk w wizualizacji wiersza "Wampir" Tadeusza Micińskiego;
  4. Ewelina Sierocińska, Obraz kobiety w PRL w świetle materiałów archiwalnych gromadzonych przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN";
  5. Aneta Kasprzak, Rola animatora kultury w kreowaniu wizerunku miasta;
  6. Konrad Wójcik, Serious games - edukacja poprzez gry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2016, godz. 14:44 - Agnieszka Karczewska