1.      Redakcja „Roczników Humanistycznych. 7: Słowianoznawstwo” T. XLIV: 1996.

2.      Obraz Boga Ojca w kulturze, redaktorzy: Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Urszula Małgorzata Mazurczak, Lublin 2000, RW KUL, s. 436. [w tym tomie wstęp:] Od redakcji, s. 5-7.

3.      Stanisław Vincenz humanista XX wieku, pod red. M. Ołdakowskiej-Kuflowej, Lublin 2002, TN KUL , s. 394.

4.      Redaktor „Zeszytów Naukowych KUL” od 2003 r.

5.      Wschód i Zachód. W poszukiwaniu Europy duchowej, red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Max Stebler, Anna Woźniak, Lublin 2006, TN KUL.

6.      Redakcja „Teki Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych”, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, t. 1, 2004, t. 2, 2007.

7.      Poznawanie sąsiadów. Z zagadnień duchowości w polskiej i ukraińskiej kulturze. Tom zbiorowy ze wstępem M. Ołdakowskiej-Kuflowej, pod red. M. O.-K. i Mirosławy Kaweckiej, Towarzystwo Naukowe KUL 2008.

8.      Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat 1918-1945, tom zbiorowy, Słowo wstępne M. O.-K. (s. 5-13), pod red. M. O.-K. i Lecha Giemzy, Lublin TN KUL 2010.

9.      Redakcja „Teki Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” T. IV, Lublin 2009.

10.  Konsultacja naukowa przy przygotowywaniu przez paulistów tłumaczenia Pisma Świętego (lata 90. XX w. i początek XXI w.).

11. Redaktor naczelny „Teki Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddział PAN w Lublinie” 2011 (ukazał się na początku 2012 r.)

12.  Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, ks. Wiesław Felski, TN KUL 2012 – pozycja ukazała się w 2013 r.

13.  Redaktor tematyczny numeru „Zeszytów Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2012 nr 3, poświęconego życiu i twórczości Hanny Malewskiej. Numer ukazał się na początku 2013 r.

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2013, godz. 13:12 - Anna Kołodziejska