W tegorocznym rankingu tygodnika "Wprost" (ogłoszonym w numerze 14/2014) Absolwenci prowadzonych na KUL studiów prawniczych i administracyjnych zostali sklasyfikowani na 8 miejscu w Polsce.

 

WPROST_ranking_szkol_wyzszych_14.2014_tabela.jpg

O pozycji na liście rankingowej decyduje opinia, jaką absolwenci poszczególnych uczelni cieszą się u pracodawców. Jak wyjaśniają Autorzy tej listy, została ona "utworzona na podstawie badania kwestionariuszowego przeprowadzonego w marcu br. wśród prezesów, wiceprezesów, szefów działów HR i innych osób odpowiedzialnych za politykę personalną w 500 największych pod względem przychodów polskich firmach".

 

 

Dlaczego warto studiować w Instytucie Administracji?

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2016, godz. 03:21 - Patryk Ochwat