Pracownia Komputerowa dla studentów z dysfunkcją wzroku

Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych - pracownia

 Pracownia mieści się w Gmachu Głównym KUL, w sali GG 330.

 

Przeznaczona jest dla osób niewidomych i słabowidzących studiujących lub będących pracownikami KUL.

 

Pracownia wyposażona jest w dospęp do internetu, 2 stanowiska komputerowe z programem do odczytu ekranu, mową syntetyczną i 80-znakowym monitorem brajlowskim. Posiadamy również stanowisko komputerowe z powiększalnikiem.

 

Pracownia czynna jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30 - 15.30.

Osoby korzystające z Pracowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu.

 

Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych - pracownia

Regulamin korzystania z Pracowni Komputerowej:

  1. Osoby korzystające z Pracowni zobowiązane są do zachowania porządku oraz ciszy.
  2. Na terenie Pracowni obowiązuje zakaz spożywania posiłków oraz napojów w jakiejkolwiek postaci.
  3. Przed opuszczeniem Pracowni należy wyłączyć sprzęt.
  4. Pracownicy Centrum Adaptacji nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w Pracowni.
  5. Wszelkie problemy należy zgłaszać pracownikowi Centrum pełniącemu dyżur w Pracowni.
Autor: Henryk Kawecki
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2017, godz. 09:00 - Paweł Ważny