Kierownik laboratorium

dr hab. Agnieszka Ścibior cellbiol@kul.pl

tel. 81 454 56 15

https://pracownik.kul.pl/agnieszka.scibior/about
https://pracownik.kul.pl/agnieszka.scibior/curriculum_vitae

 

 

 

 

Tematyka badawcza obejmuje analizę skutków oddziaływania niektórych pierwiastków na wybrane komórki i organizm ssaków. Istotne jest aby poznać związek pomiędzy nadmiarem lub niedoborem określonego pierwiastka w organizmie i wystąpieniem określonych objawów patologicznych. Ważne jest także poznanie skutków i charakteru interakcji pomiędzy badanymi pierwiastkami. Tematyka dotycząca interakcji między pierwiastkami jest stale aktualna i stanowi wciąż bardzo ważne zagadnienie w toksykologii. Wiedza z tego zakresu jest cenna nie tylko z punktu widzenia poznawczego lecz także praktycznego. Badania są prowadzone w dwóch modelach doświadczalnych - in vitro (na komórkach jajnika chomika chińskiego, CHO-K1) oraz in vivo (na szczurach). W Pracowni Stresu Oksydacyjnego (PSO) badania prowadzone są w dwóch modelach doświadczalnych: in vivo (na szczurach) oraz in vitro (na wybranych komórkach ssaków).

 

Słowa kluczowe:

 1. Model doświadczalny in vivo: szczury, wanad, magnez, biopierwiastki, toksyczność wybranych pierwiastków, mechanizmy toksyczności, stres oksydacyjny, peroksydacja lipidów, antyoksydanty, całkowita zdolność antyoksydacyjna, interakcje, biomarkery, narządy/tkanki, krew/mocz, nefrotoksyczność, morfologia tkanki kostnej, markery kościotworzenia, status mineralny, parametry hematologiczne, markery statusu żelaza, elektrolity, transportery metali, parametry chropowatości powierzchni, toksykologia doświadczalna, chemia kliniczna
 1. Model doświadczalny in vitro: komórki CHO, cytotoksyczność, mechanizmy toksyczności, wanad, selen, interakcje, stres oksydacyjny, resazuryna, błękit trypanu, czerwień obojętna, pomiary fluorymetryczne

 

Działalność naukowo-badawcza:

 

 • badanie toksyczności i mechanizmów toksycznego działania wybranych pierwiastków (m.in. wanadu i selenu)
 • badanie interakcji pomiędzy wybranymi pierwiastkami (wanadem i magnezem oraz wanadem i selenem)
 • badania nad możliwością wykorzystania magnezu w ograniczaniu toksycznego działania wanadu i łagodzeniu jego silnych własności pro-oksydacyjnych
 • badania morfologiczne kości szczurów w warunkach podawania wybranych pierwiastków (pomiary chropowatości powierzchni tkanki kostnej metodą profilometrii optycznej w ramach współpracy z Laboratorium Optyki Rentgenowskiej ICBN)
 • analiza składu chemicznego kości metodą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów XPS w ramach współpracy z Laboratorium Optyki Rentgenowskiej ICBN
 • poszukiwanie możliwie najczulszych markerów odpowiedzi organizmu na wybrane pierwiastki
 • ocena cytotoksycznego działania wanadu na wybranych komórkach ssaków
 • ocena wpływu selenu na cytotoksyczne działanie wanadu w hodowli komórek ssaków

Techniki/metody badawcze:

Mineralizacja mikrofalowa, Absorpcyjna Spektrometria Atomowa, Spektrofotometria UV-Vis, Cytometria przepływowa, Mikroskopia, Potencjometria, Technika immunoenzymatyczna ELISA

 

Radzaje wynonywanych oznaczeń/testów:

 

 • oznaczenia parametrów hematologicznych
 • oznaczenia wielu parametrów biochemicznych w płynach fizjologicznych/tkankach (markerów stresu oksydacyjnego, nefrotoksyczności, hepatotoksyczności i anemii, wskaźników statusu żelaza, wybranych transporterów metali),
 • oznaczenia wybranych elektrolitów w płynach fizjologicznych,
 • oznaczenia niektórych pierwiastków (V, Mg, Ca, Cr, Fe, Cu, Zn, Na i K) w materiale biologicznym pochodzenia zwierzęcego metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS) z wykorzystaniem techniki płomieniowej lub bezpłomieniowej,
 • mineralizacja materiału biologicznego pochodzenia zwierzęcego w systemie zamkniętym wspomaganym promieniowaniem mikrofalowym,
 • badanie ogólne moczu za pomocą pasków diagnostycznych,
 • test z resazuryną oceniający aktywność mitochondriów,
 • test pochłaniania czerwieni obojętnej określający integralność błon lizosomalnych,
 • test z błękitem trypanu oceniający integralność błony komórkowej,
 • test z sulforodaminą B określający całkowitą zawartość białka w komórce,
 • ocena morfologii komórek przy użyciu mikroskopu z kontrastem fazowym,
 • badanie stresu oksydacyjnego przy pomocy testu z dwuoctanem dwuchlorofluoresceiny w pomiarach fluorymetryczych.

 

 

Aparatura badawcza i drobny sprzęt laboratoryjny:

 

 • ciśnieniowy mineralizator mikrofalowy z 12-stanowiskowym rotorem i monitoringiem temperatury oraz ciśnienia czujnikiem bezkontaktowym w każdym naczyniu z możliwością obserwacji przebiegu i odczytu (Berghof), model: Speedwave Four
 • Spektrometr Absorpcji Atomowej z dwoma atomizerami (z atomizacją w płomieniu i kuwecie grafitowej) (Hitachi), model: Z-2000
 • automatyczny analizator jonoselektywny (Medica), model: EasyLyte Na/K/Cl
 • automatyczny analizator biochemiczny (Mindray), model: BS-120
 • automatyczny analizator weterynaryjny z wyposażeniem (ERBA Diagnostics Mannheim GmbH): model: XL640
 • analizator hematologiczny z oprogramowaniem weterynaryjnym (Siemens), model: ADVIA 2120i
 • czytnik pasków moczu (ERBA Lachema), model: Laura Smart
 • wielodetekcyjny czytnik mikropłytek (BioTek) umożliwiający pomiar absorbancji, fluorescencji, luminescencji i fluorescencji polaryzacyjnej, model: Synergy 2
 • płuczkę mikropłytkową (BioTek), model: Elx50
 • wytrząsarkę mikropłytkową z termostatem (Elmi Laboratory Equipment), model: DTS-4
 • cytometr przepływowy (Miltenyi Biotec), model: MACSQuant Analyzer 10
 • inkubator CO2 z komorą z litej miedzi (Thermo Fisher Scientific), model: HERAcell 150i Cu
 • sumator do szpiku z wyposażeniem, model: SH 12/24
 • badawczy mikroskop odwrócony (Olympus), model: Olympus IX73 z oprogramowaniem do analizy obrazu - CellSens Dimension
 • dwuwiązkowy spektrofotometr UV-VIS (Hitachi), model: U-2900, z przystawką termostatującą (Hitachi), model: 2J1-0104 i termostatem cyrkulacyjnym (Julabo), model: ED-5
 • homogenizator ultradźwiękowy (Hielscher Ultrasonics GmbH), model: UP 50H
 • homogenizator mechaniczny z końcówką do homogenizacji kości (PRO Scientific Inc.), model: BioGen PRO200
 • wagę analityczną (Radwag), model: XA 100 3Y.A
 • wagi precyzyjne (Radwag), modele: PS 210 R.2 i PS 2500 3.Y
 • wirówkę z chłodzeniem (Thermo Fisher Scientific), model: Heraeus Megafuge 11R wyposażoną w rotor kątowy, rotor mikrolitrowy hermetyczny i rotor do płytek mikrotitracyjnych
 • komora laminarna (Thermo Fisher Scientific), model: HERAsafe KS 12
 • system oczyszczania wody (Hydrolab), model: HLP Spring 5R
 • termostat cyrkulacyjny (Thermo Fisher Scientific), model: Haake DC10-P5/U
 • zamrażarkę głębokiego mrożenia (Thermo Fisher Scientific) z wyposażeniem do organizacji i przechowywania materiału biologicznego, model: HFU 486 Basic
 • chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną (Liebherr), model: LCv 4010
 • suszarkę laboratoryjną (SlavisLab), model: TC240
 • łaźnię wodną z wytrząsarką (Memmert), model: WNB 14, SV1422
 • łaźnię olejową (Memmert), model: ONE 45
 • dejonizator (Labopol), model: Polwater DL-100 V717
 • destylator, model: DEM-20
 • zestaw komputerowy przystosowany do pracy z programami graficznymi (CorelDRAW Graphics Suite X6 PL Win Box)
 • wyposażenie do zwierzętarni: (a) system klatek indywidualnie wentylowanych (IVC) dla szczurów z wyposażeniem (Green Line, Tecniplast), (b) szafy wentylowane (Scanbur), modele: Scantainer Z-11E, (c) stacja wymiany klatek, model: CS5 Evo Plus, (d) klatki metaboliczne dla szczurów z przystawką chłodzącą (Tecniplast), (e) stolik operacyjny z podstawą i kontrolerem temperatury (RWD Life Sciences), (f) lampa/lupa powiększającą z podstawą (Circus LUXO) i dodatkowymi soczewkami (4x i 6x), (g) precyzyjna waga z oprogramowaniem do ważenia zwierząt laboratoryjnych (szczurów) (Sartorius), model: CUBIS MSU 12012S-1CE-DO

 

Autor: Emil Zięba
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2019, godz. 13:16 - Emil Zięba