Dyrektor Instytutu Administracji: prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek   (CI-406)

Sekretariat: mgr Ewa Ratus   (CI-411)

 

Katedra Nauki Administracji (CI-400)

Kierownik: prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek

dr hab. Michał Domagała - adiunkt

dr hab. Marcin Szewczak - adiunkt
dr Magdalena Kisała - adiunkt
dr Małgorzata Ganczar - asystent

 

mgr Paulina Jaszczuk - doktorant

mgr Miłosława Malinowska - doktorant

mgr Dominika Pasieczna - doktorant

mgr Magda Zbrońska - doktorant

 

Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego (CI-401)

Kierownik: dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
dr hab. Rafał Biskup - adiunkt

dr hab. Wojciech Wytrążek - adiunkt, sekretarz

dr Bożena Czech-Jezierska - adiunkt, opiekun praktyk stud.: admin. I stopnia

dr Maciej Gapski - adiunkt

 

mgr Patrycja Glazer - doktorant

mgr Jan Kokot - doktorant

mgr Kacper Lewandowski - doktorant

mgr Natalia Nachulewicz - doktorant

mgr Szymon Niewada - doktorant
mgr Paweł Niewęgłowski - doktorant

mgr Patryk Ochwat - doktorant

mgr Małgorzata Romaniuk - doktorant

mgr Kinga Ścibor - doktorant

mgr Beata Zięba - doktorant

mgr Anna Złotucha - doktorant

 

Katedra Historii Administracji (CI-403)

Kierownik: ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL

dr hab. Sebastian Kwiecień - adiunkt, opiekun praktyk stud.: admin. II stopnia

mgr Paulina Liszka - asystent, sekretarz

  

mgr Ilona Resztak - doktorant 

mgr Marta Sobczuk-Gil - doktorant

mgr Patrycja Stępień-Mazur - doktorant

 

Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem (CI-412)

Kierownik: dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL
dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL
dr Kamila Sobieraj - adiunkt, sekretarz

 

mgr Katarzyna Fortuna - doktorant

mgr Ewa Nowosad - doktorant

mgr Krzysztof Pyter - doktorant

 

Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (CI-402)

Kierownik: dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
dr hab. Anna Tunia, prof. KUL

dr Iwona Bień-Węgłowska - adiunkt

 

mgr Aleksandra Pijas - doktorant 

 

Katedra Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego (CI-400)

Kierownik: dr hab. Jan Mariusz Izdebski - adiunkt

dr hab. Rafał Sura, prof. KUL

ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski - adiunkt

dr Piotr Zacharczuk - adiunkt

 

mgr Marta Dębińska - doktorant

mgr Małgorzata Dziubińska - doktorant

mgr Stanisław Filipowicz - doktorant, sekretarz

mgr Mateusz Grosicki - doktorant
mgr Łukasz Jurek - doktorant

mgr Małgorzata Kanios - doktorant

mgr Grzegorz Łubkowski - doktorant

mgr Kamil Mania - doktorant

mgr Mateusz Mąkosa - doktorant
mgr Katarzyna Niedzielska - doktorant

mgr Katarzyna Nowak - doktorant
mgr Szymon Psonka - doktorant
mgr Adrian Sypnicki - doktorant

mgr Edyta Szałacha - doktorant

mgr Mateusz Tytuła - doktorant

mgr Łukasz Wądołowski - doktorant

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2017, godz. 01:25 - Patryk Ochwat