mgr inż. Marcin Przypis  -  Kierownik Sekcji Funduszy Strukturalnych


 

lic. Joanna Brzozowiec - specjalista ds. orgzniacji staży : "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL - II edycja",
mgr inż. Joanna Jaros
- kierownik projektu "Law in action - staż dla studentów Wydziału Prawa II edycja.", doradca studenta ds. integracji i legalizacji w projekcie "Lubelska Koalicja na rzecz Integracji",
lic. Elżbieta Kiergiet-Szkutnik

- kierownik projektów: "Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej", "Otwarci na sukces", asystent projektu "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów "WNH KUL - II edycja",

dr Tomasz Łach
- asystent projektu w projekcie "Lubelska Koalicja na rzecz Integracji".
mgr Miłosława Malinowska
- specjalista ds. logistyki i monitoringu w projekcie "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II",
mgr inż. Kamil Maliński

- specjalista ds. rozliczeń w projektach: "Law in action - staż dla studentów Wydziału Prawa II edycja.", "Dziennikarz na stażu - Wysokiej Jakości Staże dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL", "Europejski doradca",

- przygotowanie projektów unijnych, informacja o aktualnych naborach projektów,

lic. Adrianna Michalak

- specjalista ds. logistyki i monitoringu w projekcie "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II",

mgr Wojciech Michalski - specjalista ds. logistyki i monitoringu w projekcie "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II",
dr Jolanta Nazaruk - specjalista ds. logistyki i monitoringu w projekcie "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II",
mgr Małgorzata Osękowska

- specjalista ds. rekrutacji w projekcie "Lubelska Koalicja na rzecz Integracji",

mgr Mateusz Prucnal

- specjalista ds. logistyki i monitoringu w projekcie "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II",

mgr Piotr Siemaszko

- specjalista ds. rozliczeń w projektach:

"Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL - II edycja", „Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy. II edycja”,

- przygotowanie projektów unijnych, informacja o aktualnych naborach projektów.

 

 

mgr Anna Branica - urlop,

mgr inż. Edyta Kołtun - urlop,

dr Monika Maj-Golianek - urlop,

dr Dorota Prokopiak - urlop.

 

Autor: Sekcja Funduszy Strukturalnych | UCRK
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2018, godz. 13:45 - Piotr Siemaszko