mgr inż. Marcin Przypis  -  Kierownik Sekcji Funduszy Strukturalnych


 

mgr Anna Branica asystent projektu "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL", Kierownik Projektu "Europejski doradca"
mgr inż. Edyta Kołtun

- specjalista ds. organizacji staży w projekcie "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL";

- kierownik projektu "Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej"

mgr inż. Kamil Maliński - specjalista ds. rozliczeń w projekcie "Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy", - specjalista ds. finansów i rozliczeń w projekcie "Otwarta integracja"
mgr Piotr Siemaszko

- specjalista ds. rozliczeń w projektach:

"Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL"

„Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL”;

- przygotowanie projektów unijnych, informacja o aktualnych naborach projektów

 

dr Monika Maj-Golianek - urlop

dr Dorota Prokopiak - urlop

 

Autor: Sekcja Funduszy Strukturalnych | UCRK
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2018, godz. 11:07 - Piotr Siemaszko