Dyrektor Instytutu Europeistyki:  dr hab. Sławomir Łukasiewicz  (CI-407)
Sekretarz: dr Edyta Krzysztofik
Sekretariat: mgr Hanna Wasilewska

(CI-405;  tel. 81 445-30-34; fax: 81 445-30-38; e-mail: europeistyka[at]kul.pl)

 

Katedra Prawa Unii Europejskiej  (CI-407, CI-408)

Kurator: dr Delaine R. Swenson, prof. KUL  

dr Anna Kosińska, adiunkt (urlop)

dr Edyta Krzysztofik, adiunkt
dr Anna Szachoń-Pszenny, adiunkt

dr Agnieszka Parol, asystent (urlop)

mgr Katarzyna Woch, asystent, sekretarz

mgr Paweł Wojtasik, asystent (urlop)

 

 

Katedra Nauk o Polityce (CI-404)

Kierownik: dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL

dr hab. Sławomir Łukasiewicz, adiunkt

dr Luc Reydams, prof. KUL

dr Lech Buczek, adiunkt

mgr lic. Damian Kwiatkowski, doktorant

Katedra Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego (CI-409)

Kierownik: dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
dr Agnieszka Kawałko, adiunkt, sekretarz

dr Tomasz Sieniow, asystent

mgr Dariusz Kała, doktorant

mgr Michał Mościcki, doktorant

mgr Anna Wróbel, doktorant

mgr Joanna Syta, doktorantka
mgr Anna Pawłowska, doktorantka

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2017, godz. 13:47 - Tomasz Sieniow