Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej:

 

prof._steuden_120_01. 

 

 prof. dr hab. Stanisława Steuden

  

 ___________________________________________________________

 

pracownicy zespołu psychologii klinicznej dorosłych:

k1

 

 

dr Bernarda Bereza

 

opiekun II roku, PBiP

 

 

Ks. dr Paweł Brudek

 

dr_gakowska-jakubik_120_01 dr Maria Gałkowska-Bachanek

opiekun IV roku, PWJŻ

 Macik_OK

dr Dorota Mącik

opiekun II roku, PWJŻ

 dr_szymon-pakowska_120_02  

dr Katarzyna, Urszula Szymona-Pałkowska

 

 ____________________________________________________________

 

doktoranci zespołu Katedry Psychologii Klinicznej dorosłych, prowadzący zajęcia dla studentów:

 

ks. mgr Adam Falewicz

ks. dr Michał Glaza

mgr Monika Guzewicz

mgr Izabella Januszewska

mgr Katarzyna Kokot
                                                   
___________________________________________________________

Autor: Monika Guzewicz
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2016, godz. 14:09 - Monika Guzewicz